U zou misschien denken dat u als werkgever toch wel zelf  zou mogen bepalen wat uw werknemers in de door u betaalde tijd op uw apparatuur via uw internetverbinding mogen doen. Toch is dat niet helemaal zo. Rechters hebben inmiddels uitgesproken dat werknemers ook in die situatie bepaalde rechten hebben.

  1. Een werknemer mag in beperkte mate privébestanden op de computer van de zaak hebben staan. U mag daar niet in kijken op straffe van een immateriële schadevergoeding wegens privacy-schending.
  2. Maar tegelijk werd in dezelfde uitspraak het aangetroffen materiaal wel toegelaten als bewijs. De rechter sprak uit dat de strenge regels die in het strafrecht gelden voor onrechtmatig verkregen bewijs niet gelden in civiele zaken zoals arbeidsrecht.
  3. Een werknemer mag (ook weer “in beperkte mate”) privé-emails versturen vanaf de zaak. Net zoals hij ook een enkel privé telefoontje mag plegen. De rechter woog mee dat de tijd die de werknemer hieraan besteed had niet “buitenproportioneel” was en het een goed functionerende medewerker met een lang dienstverband betrof.
  4. U mag het email- en internetverkeer van uw werknemers alleen controleren bij een vermoeden van misbruik. Met name als het om sociale media gaat kunt u het dus beter omdraaien. Check regelmatig of uw bedrijfsnaam op sociale media wordt gebruikt en kijk waar dit vandaan komt.
  5. U mag niet zomaar foto’s, namen en andere gegevens van werknemers op uw website, Facebookpagina enz. zetten. Vraag hun toestemming.

Deze punten gelden indien u als bedrijf niets geregeld heeft. Maar u kunt wel nadere regels stellen omtrent computer- en internetgebruik. Ik adviseer u dan ook zeker om dat te doen, want dan houdt u het tenminste zelf in de hand. Vergeet daarbij niet om ook sancties op te nemen bij overtreding van de regels (waarschuwing, boete, schorsing, ontslag). En zorg dat de regels up-to-date blijven in deze snelle wereld. Hulp hierbij nodig? Neem dan nu contact met mij op.

Wist u dat er een “boss key” bestaat? Een klein programmaatje waarmee met 1 toetscombinatie het programma waarmee men illegaal bezig is, wordt verborgen als u eraan komt. U kunt uw ICT-er eens vragen te controleren of dergelijke programma’s ook op uw computers geïnstalleerd zijn.