Jos van Calsteren

About Jos van Calsteren

Ik ben personeelsexpert, recruiter en HR-consultant. Eigenaar en vestigingsleider van The People Company West-Brabant en Associate partner van Van Eekhout Groep. Gehuwd, 2 kinderen. Opleidingen zijn Havo, HEAO-EJ en MBA (RSM). Op een laboratorium gewerkt, beroepsofficier bij de landmacht geweest, kort bij een levensverzekeraar gewerkt en 27 jaar bij een technisch automatiseringsbedrijf. Waarvan 24 jaar als hoofd personeelszaken/HR Manager. Sinds februari 2013 zelfstandig ondernemer.

Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers? (Deel 1)

2016-12-21T16:38:35+02:00Door |Arbeidsrecht|

Er is de laatste tijd veel te doen over de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Ik merk dat veel ondernemers en personeelsafdelingen er het fijne niet van weten. Logisch want ik heb ook nog nergens het complete verhaal gelezen. Tijd dus om te vertellen hoe het nu echt zit. Volgende week geef ik aan wat de [...]

Hoe trots zijn uw medewerkers op u?

2016-12-21T16:39:21+02:00Door |Ondernemen, Personeelsbeleid|

Zijn uw medewerkers trots op hun bedrijf? Als iemand aan een van uw medewerkers vraagt waar hij werkt en wat hij doet, komt er dan een enthousiast verhaal? Is de medewerker echt eigenaar van zijn functie en alle problemen die daar bij horen, of is hij alleen de uitvoerder ervan? Jospeh Folkman Ph.D. [...]

Wat motiveert beter: positieve of negatieve feedback?

2016-11-17T11:03:07+02:00Door |Personeelsbeleid|

Vandaag eens een artikel uit de coachingshoek. Feedback (het Nederlandse woord zou terugkoppeling zijn maar dat wordt nauwelijks gebruikt) is belangrijk. Iedereen die een doel probeert te bereiken heeft feedback nodig. Als een schutter nooit zou kunnen kijken hoe dicht hij bij de roos zit kan hij zichzelf nooit verbeteren. Uit diepgaand onderzoek is gebleken [...]

De 11 beste HR-tips van Elon Musk

2016-11-17T11:21:05+02:00Door |Ondernemen, Personeelsbeleid|

Elon Musk is bekend als oprichter en CEO van Tesla Motors. Daarvoor had hij PayPal opgericht en het geld dat hij daarmee verdiende heeft hij in Tesla gestopt. Ook heeft hij het bedrijf SpaceX, waarmee hij mensen naar Mars wil brengen. Musk heeft volgens mij hele goede ideeën over ondernemen, en vooral ook over hoe [...]

WWZ reparaties: wat en wanneer?

2016-11-17T11:29:27+02:00Door |Arbeidsrecht, Personeelsbeleid|

In januari en juli 2015 zijn de belangrijkste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingegaan. De wet blijkt negatieve bij-effecten te hebben. Een paar daarvan worden door Minister Asscher gerepareerd, maar hoe zit dat nu precies? Ketenregeling terug naar 3 maanden Voordat u nu hard gaat juichen: deze WWZ reparatie is zeer beperkt. De ketenregeling [...]

Zwangere medewerker krijgt 26.000 euro ontslagvergoeding

2016-11-17T11:32:47+02:00Door |Arbeidsrecht, Personeelsbeleid|

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd staat meestal: "deze overeenkomst eindigt van rechtswege op <einddatum> zonder dat opzegging is vereist." Veel werkgevers denken dat daardoor het ontslagverbod voor een zwangere medewerker niet geldt. Dat blijkt in de praktijk tegen te vallen. De bewijslast dat de zwangerschap niet de reden was voor de beëindiging van het dienstverband ligt [...]

Ontslag wegens disfunctioneren: de minimum-eisen

2016-12-05T14:49:36+02:00Door |Arbeidsrecht|

Sinds de Wet Werk en Zekerheid van kracht is, zijn de eisen die door de rechter aan een ontslagdossier gesteld moeten worden strenger. Klanten die mij om advies vragen bij een ontslag wegens disfunctioneren hoor ik vertwijfeld uitroepen dat de strenge eisen aan het ontslagdossier een realistisch verbetertraject feitelijk onmogelijk maken. Bij de eerste waarschuwingsbrief is immers [...]

De wir-war van re-integratietermen

2016-12-05T15:08:50+02:00Door |Personeelsbeleid|

Wat houdt het begrip ‘passende arbeid’ precies in en wat is het verschil met werk op arbeidstherapeutische basis? Waarom moet u oppassen dat de “passende arbeid” niet de “bedongen arbeid” wordt? Een aantal veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid en re-integratietermen op een rij in dit artikel […]

De aanzegplicht: hoe zit het precies?

2016-12-06T10:24:30+02:00Door |Arbeidsrecht|

In de Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat de werkgever één maand voor het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer heeft geduurd aan de werknemer meedeelt óf en hoe de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet. Dit staat bekend als de aanzegplicht. Maar hoe zit dat nu precies? Wat is [...]

De beste Stephen Covey video ooit!

2016-12-05T15:41:25+02:00Door |Ondernemen, Personeelsbeleid|

Het boek van Stephen Covey over de zeven eigenschappen die bijna alle echt effectieve mensen met elkaar gemeen hebben is al vele jaren een bestseller. Het wordt algemeen beschouwd als het standaardwerk voor hoe je als mens het beste kunt handelen. In het werk en erbuiten. Toch zijn er nog altijd mensen die deze zeven eigenschappen [...]