Misschien schrikt u van de titel van dit artikel. Hoe kom ik bij die vraag? Welnu, uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van BeFrank (klik maar op de link) blijkt dat een derde van de medewerkers in 2017 een andere baan gaat zoeken. Of er op z’n minst over nadenkt.

Zekerheid minder belangrijk

Voor meer dan de helft van deze mensen maakt het niet uit of dat een baan in een andere branche is. En 23% denkt erover om ondernemer te worden. De tijd dat medewerkers voor zekerheid kozen lijkt dus wel voorbij.

Wat is de oorzaak van dit hoge getal?

Ik denk dat er sprake is van een inhaaleffect zoals we dat ook op de woningmarkt zien. Tijdens de crisis dachten medewerkers wel drie keer na voordat ze van baan veranderden. Iedereen kent wel het “Last In First Out” principe bij reorganisaties, dus men wilde niet de laatst binnengekomen medewerker zijn. Door de veel betere economie durft men nu meer. Vooral de medewerkers die het toch al niet naar hun zin hadden hakken nu de knoop door. Daarnaast zijn veel medewerkers tijdens de crisis toch al hun vaste contract kwijtgeraakt en is dat geen belemmering meer. Verder is gebrek aan doorgroeimogelijkheden een belangrijke reden om een andere baan te gaan zoeken. Voor veel mensen, zeker jongeren, is dit vaak nog een belangrijkere reden om een andere baan te gaan zoeken dan het salaris.

Betere doorgroeimogelijkheden

Het eerste wat u hieraan kunt doen is dus betere doorgroeimogelijkheden bieden. En nee, dat is niet iets wat alleen grote bedrijven kunnen. Vaak zijn functies te splitsen in een senior en een junior niveau. Soms kan daar ook nog een medior-niveau tussen. Maak aan de medewerkers duidelijk op welk niveau ze nu zitten en wat er van ze verwacht wordt als ze het volgende niveau willen bereiken. Help ze daar vervolgens bij. Niet alleen met opleidingen maar ook met begeleiding door hun leidinggevende, met coaching, met meelopen met een meer ervaren collega. Een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opstellen klinkt groot maar valt in de praktijk best mee. Probeer ook eens, met uw groeiambitie in het hoofd, te bedenken wat voor leidinggevenden u over 3 tot 5 jaar nodig heeft. Zijn die er dan? Hou er rekening mee dat ook uw huidige leidinggevenden misschien wel eens iets anders willen gaan doen. Dus wees niet bang om daar alvast een opvolger voor klaar te stomen. Dat geeft hen ook meer vrijheid om door te groeien.

Medewerkerstevredenheidonderzoek

Naast gebrek aan doorgroeimogelijkheden is ontevredenheid natuurlijk een belangrijke reden voor uw medewerkers om naar een andere baan te gaan kijken. Die ontevredenheid kan veel verschillende oorzaken hebben. Het is gelukkig niet zo moeilijk om daar achter te komen. Met redelijk beperkte middelen kunnen we een eenvoudig Medewerkerstevredenheidonderzoek voor u opzetten en uitvoeren. U zult verbaasd staan van de nuttige informatie die daaruit komt.

Marktconforme salarissen?

Een bekende bron van ontevredenheid is het salaris. Natuurlijk wil iedereen altijd graag meer verdienen. Waar het om gaat is hoe uw salarissen zich verhouden tot die van vergelijkbare bedrijven. Beloont u slechter dan uw concurrenten dan is het risico groot dat uw medewerkers daar naartoe overstappen. Aan de andere kant, als u beter dan gemiddeld betaalt dan zult u gemakkelijker in staat zijn om de echte goede medewerkers te werven. Een check op de marktconformiteit van uw salarissen is niet eenvoudig, want u zult moeten zorgen dat u geen appels met peren vergelijkt. Dus er moet gekeken worden naar bedrijven met dezelfde activiteiten, in dezelfde markt en van ongeveer gelijke omvang. Ook de functies die vergeleken worden moeten qua inhoud en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gelijk zijn. Wij maken zo’n vergelijking graag voor u.

Gaat u echt zo veel medewerkers kwijtraken?

Om eerlijk te zijn denk ik het niet. U gaat in 2017 echt niet een derde van uw medewerkers kwijtraken. Zoals bij veel goede voornemens: ze worden lang niet altijd gerealiseerd. Een andere baan wíllen is nog iets anders dan een andere baan kríjgen. Zoveel banen liggen er nog niet voor het opscheppen. We hebben nog altijd een half miljoen werklozen. Ook is het maar de vraag of men het ergens anders beter kan krijgen dan men het nu bij u heeft. (En daar kunt u dus iets aan doen!) Het gras lijkt bij de buren altijd groener. Maar dat er nu zó veel mensen die wens hebben is wel een signaal. Wat u naar mijn mening beter niet kunt negeren. Het zijn namelijk meestal niet de slechtste medewerkers die als eerste gaan lopen…