Even een afwijking van mijn gebruikelijke werkwijze van een niet-commerciële blog om de 10 dagen. Om in te spelen op de actualiteit. Vandaag las ik in het Financieele Dagblad het artikel ZZPers worden in uitzendbanen gedrukt. (klik op de link om de pdf te lezen). Het is onderzocht, dus het zal wel waar zijn: grote bedrijven betalen liever €10.000,- meer aan een uitzendkracht dan risico te lopen met het inhuren van een ZZPer. Toch is dit absoluut niet nodig!

Is de ZZPer echt zelfstandig ondernemer?

Ja, de Wet DBA blijft de gemoederen bezig houden. Toch is het niet zo moeilijk om zonder risico een ZZP-er in te huren. U beoordeelt eerst of de ZZP-er een echte zelfstandige is. De criteria daarvoor vindt u in de White paper “Meer risico bij het inhuren van ZZPers?” dat u gratis kunt downloaden via deze link. Is er geen twijfel over de zelfstandigheid dan legt u nog even wat zaken vast die u gecontroleerd heeft (inschrijving KvK, schermafdrukken van de website, voorbeelden van drukwerk, foto’s van duidelijke investeringen door de ZZP-er zoals beletterde auto, kantoor) en u bent klaar.

Of is de ZZPer feitelijk gewoon werknemer?

Is er wel twijfel over de zelfstandigheid dan gaat u na of er aan de drie criteria van het werknemerschap is voldaan: is er een gezagsverhouding, moet de persoon de werkzaamheden persoonlijk verrichten en betaalt u hem loon? Meer toelichting op de criteria vindt u ook in de White paper. Moet u drie keer Ja antwoorden dan is de persoon werknemer en zult u hem dus (zelf of via een uitzend- of payrollbureau) in dienst moeten nemen. Wist u dat The People Company ook als payrollbureau kan optreden?

Bij twijfel: modelovereenkomst

Is er geen gezagsverhouding en/of hoeft de persoon de werkzaamheden niet persoonlijk te verrichten (u betaalt vrijwel altijd iets en de belastingdienst noemt bijna alles loon) dan zorgt u dat er een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst wordt opgesteld, dat die door de zelfstandige en door u wordt getekend en (belangrijk!) wordt nageleefd. U hoeft de ingevulde modelovereenkomst niet naar de belastingdienst te sturen, alleen maar te archiveren. Bel of mail ons, we sturen u dan een vragenlijst die u kunt invullen. Met de ingevulde vragenlijst maken we in normale situaties voor €120,- (excl. BTW) een passende modelovereenkomst voor u. Telefoon 06-50598271, e-mail jos@thepeoplecompany.nl.

In 2017 nog minder risico

De Staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat de Belastingdienst in 2017 geen naheffingen en boetes zal opleggen wanneer u onterecht iemand als zelfstandige heeft ingehuurd. Tenzij u als kwaadwillend wordt gezien, dus als er evident sprake is van schijnzelfstandigheid. Als wij een modelovereenkomst voor u hebben opgesteld krijgt u van ons de garantie dat u in 2017 niet als kwaadwillend zult worden gezien.

ZZPers worden in uitzendbanen gedrukt.

Waarom die grote bedrijven zoals grote bouwbedrijven en banken ondanks de hogere kosten toch liever een uitzendkracht inhuren dan een ZZPer? Misschien vindt de personeelsafdeling dat het inhuren van ZZPers niet tot hun takenpakket hoort want een ZZPer is geen “personeel”. De inkoopafdeling is niet gewend om met dit soort lastige regelgeving om te gaan maar heeft ook geen zin om ermee naar de juridische afdeling te gaan. En zo lang de hogere kosten aan een project kunnen worden toegerekend doet de financiële afdeling dat toch liever dan bij de eerstvolgende belastingcontrole een naheffing en een boete te krijgen? Zeker in beursgenoteerde ondernemingen is vaak het credo: liever wat minder winst naar de aandeelhouders dan risico’s nemen. Ook al zijn die risico’s tegen lage kosten te vermijden.