blog

Met plezier naar het werk.

Als recruiters, consultants en personeelsexperts specialiseren wij ons in het helpen van bedrijven bij het bereiken van een goede balans tussen personeelskosten en personeelsprestaties. Onder het motto: Iedereen met plezier naar het werk. Het doel van dit blog is onze kennis op personeelsgebied te delen met ondernemers en HR/personeelsfunctionarissen. Want onze overtuiging is: als je iets deelt krijg je er altijd iets voor terug. Al is het maar meer kennis en naamsbekendheid.

Rendement op personeelskosten.

In veel bedrijven en instellingen zijn de personeelskosten het grootste deel van de totale kosten. 70 tot 80% is heel normaal. Tegelijkertijd worden de uitgaven aan personeelszaken/HRM vaak gezien als een pure kostenpost. Waarvan wordt gedacht dat er niet of nauwelijks opbrengsten tegenover staan. Terwijl het personeelsbeleid nu juist hét instrument bij uitstek is om de personeelskosten te beïnvloeden! Maar de meeste personeelsfunctionarissen hebben geen financiële of economische achtergrond. Daardoor hebben ze vaak moeite om het rendement van hun acties inzichtelijk te maken.

Verborgen kosten.

Veel personeelskosten zijn “verborgen kosten” die niet begroot worden en die niet uit de boekhouding blijken. Denk aan:

  • kosten van het inwerken van nieuwe medewerkers
  • onnodige wervingskosten
  • hogere ontslagvergoedingen dan nodig
  • misgelopen omzet doord