Tips & Tricks2017-11-23T17:57:24+01:00

Onderstaand vindt u een lijst van onderwerpen waarover we graag onze praktijkkennis en -ervaring met u delen via waardevolle tips. Klik op een onderwerp om de omschrijving en de tips te lezen.

Aanzegplicht2020-06-19T10:09:43+02:00

De aanzegplicht houdt in dat werkgever één maand voor het einde van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of meer aan de werknemer meedeelt of en zo ja hoe de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet. De sanctie op het niet nakomen van de aanzegplicht is dat over de tijd dat de werkgever hier te laat mee is (maximaal 1 maand dus) het salaris extra aan de werknemer moet worden doorbetaald. De aanzegging moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden