Verhoog productiviteit en voorkom stress. Mijn 10 beste tips.

2020-10-16T12:03:53+02:00Door |Ondernemen, Personeelsbeleid|

Nu de Corona-crisis maar voortduurt is het van groot belang om de productiviteit van de medewerkers te verhogen en stress te voorkomen. Want het aannemen van nieuw personeel is vanwege de langetermijn verplichting die dat oplevert in deze onzekere tijd meestal geen optie en het aantal burn-outs stijgt momenteel toch al schrikbarend. Hier tien tips om [...]

Ontslag op staande voet: hoe zit het precies?

2020-07-21T16:51:17+02:00Door |Arbeidsrecht, Personeelsbeleid|

Ik vermoed dat het met de Corona-maatregelen te maken heeft. In contacten tussen mensen vliegt tegenwoordig sneller dan ooit de vlam in de pan. Politiemensen en BOA's kunnen er bijna allemaal over meepraten. Ook in de relatie tussen werkgever en werknemer gaat het vaker fout dan ooit. Oké, er zijn ook onderwerpen die we vroeger [...]

Nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond

2020-07-14T12:17:46+02:00Door |Arbeidsrecht, Personeelsbeleid|

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 kent ons arbeidsrecht een opsomming van gronden waarop een werkgever een werknemer kan ontslaan, de zogenaamde ontslaggronden. Sinds 1 januari 2020 is daar een nieuwe ontslaggrond bijgekomen, de "cumulatiegrond". Deze houdt in dat als er niet één grond met een dossier volledig [...]

Coronacrisis: NOW-regeling 2.0 alle details

2020-09-24T12:25:26+02:00Door |Arbeidsrecht, Ondernemen|

De NOW-regeling 2e fase kan vanaf 1 september 2020 niet meer aangevraagd worden. Daarom is het artikel met alle details over deze regeling verwijderd. Voor het aanvragen van de 3e fase weten de meeste bedrijven inmiddels wel de weg. Zo niet, ga dan naar deze website van de Rijksoverheid.

NOW-regeling 2.0: wat is er anders?

2020-09-24T12:27:29+02:00Door |Ondernemen, Personeelsbeleid|

De NOW-regeling 2e fase kan vanaf 1 september 2020 niet meer aangevraagd worden. Daarom is het artikel met de verschillen van deze regeling ten opzichte van NOW 1.0 verwijderd. Voor het aanvragen van de 3e fase weten de meeste bedrijven inmiddels wel de weg. Zo niet, ga dan naar deze website van de Rijksoverheid.

Het oproepcontract, bestaande en nieuwe regels

2020-07-14T11:48:00+02:00Door |Arbeidsrecht, Personeelsbeleid|

Rond het oproepcontract zijn enkele belangrijke regels per 1-1-2020 gewijzigd. Na 12 maanden moet een contract voor minimaal het gemiddeld aantal uren van het afgelopen jaar worden aangeboden. Een oproep moet 4 dagen van tevoren worden gedaan en moet minimaal voor 3 werkuren zijn. Alle details rond het oproepcontract worden in dit artikel uiteengezet. Dit [...]

Corona-crisis: vragen met betrekking tot personeel

2020-07-14T11:49:20+02:00Door |Arbeidsrecht, Personeelsbeleid|

Door de corona-crisis komen er bij veel werkgevers vragen naar boven. Een aantal hiervan heb ik in dit artikel beantwoord. Hoe lang blijf ik verplicht het salaris van mijn medewerkers door te betalen? Artikel 7:628 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zegt: "De werkgever is verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de [...]

De herziene ketenregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten

2020-07-14T11:51:15+02:00Door |Arbeidsrecht, Personeelsbeleid|

Rond de keten van tijdelijke contracten is een belangrijke regel per 1-1-2020 gewijzigd. Deze keten mag weer 3 jaar duren in plaats van 2 jaar. Alle details rond de Ketenregeling worden in dit artikel uiteengezet. Dit is het derde artikel in een reeks over de nieuwe regels die in 2020 van kracht zijn geworden met [...]

Transitievergoeding vanaf 1 januari 2020

2020-05-18T16:07:53+02:00Door |Arbeidsrecht, Personeelsbeleid|

De regels rond de transitievergoeding zijn vanaf 1-1-2020 ingrijpend gewijzigd. De berekening is nu altijd: "een derde maandsalaris per dienstjaar" en hij is al vanaf de eerste werkdag verschuldigd. Hoe het in detail zit met de transitievergoeding wordt in dit artikel uiteengezet. Dit is het tweede artikel in een reeks over de nieuwe regels die [...]