Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen een van de vestigingen van The People Company en haar opdrachtgever.
 2. Eventuele algemene  of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten van toepassing.
 3. Alle genoemde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
 4. Tenzij anders overeengekomen is de betaaltermijn 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur door de opdrachtgever.
 5. Bij payrolling en uitzenden is de betaaltermijn 5 werkdagen, waarbij The People Company bij te late betaling gerechtigd is de betreffende medewerker(s) onmiddellijk de werkzaamheden te laten opschorten. Zo’n opschorting ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting. Een uit de opschorting voortvloeiende schade is te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
 6. The People Company hecht aan een persoonlijke en langdurige relatie met de opdrachtgever. Indien de eigen consultant van The People Company wegens ziekte of zwaarwegende privé-omstandigheden uitvalt zal The People Company deze consultant vervangen door een voor het betreffende vakgebied gelijkwaardige andere consultant van The People Company.
 7. In geval van payrolling of uitzenden is het de opdrachtgever pas toegestaan de medewerker in eigen loondienst over te nemen na het overeengekomen aantal gewerkte uren. Bij eerdere overname is de opdrachtgever een afkoopsom verschuldigd gelijk aan 30% van het overeengekomen tarief maal het aantal nog te werken uren dat was overeengekomen.
 8. In geval van recruitment op No Cure No Pay basis is de overeengekomen wervingsfee ook verschuldigd indien opdrachtgever buiten The People Company om een externe kandidaat op de functie (of op een sterk daarop gelijkende functie) aanneemt, of wanneer opdrachtgever een door The People Company voorgedragen en afgewezen kandidaat binnen 12 maanden alsnog aanneemt.
 9. Alle acties of uitlatingen van The People Company aan opdrachtgever hebben het karakter van adviezen. Het is de eigen vrije keuze en de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever een advies wel of niet op te volgen.
 10. The People Company is nooit aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een medewerker die via bemiddeling van The People Company bij opdrachtgever werkzaam is.
 11. De aansprakelijkheid van The People Company is te allen tijde beperkt tot de directe goederenschade tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom, of bij een langlopende opdracht tot maximaal 25% van het over het afgelopen jaar gefactureerde bedrag.
 12. Het Nederlands en Europese recht is van toepassing, met name ook voor zaken als betalingstermijn, privacy/AVG, gelijke behandeling, intellectuele eigendom en overmacht.

Privacyverklaring

Je privacy is voor The People Company en voor mij (Jos van Calsteren) persoonlijk van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij The People Company allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met The People Company of met Jos van Calsteren via deze contactpagina.

Contactformulier & Nieuwsbrief

Met het contactformulier of via een e-mail kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en je naam. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Maximaal één maand na het laatste contactmoment.

Je kunt je abonneren op onze blog-update/nieuwsbrief, dit regelen wij via Mailchimp. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over arbeidsrecht en personeelsbeleid. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten. 

Solliciteren

Wanneer je bij ons solliciteert gebruiken wij je persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.

Hiervoor gebruiken wij:

 • naw-gegevens
 • geslacht
 • e-mailadres, telefoonnummer
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid
 • pasfoto en video – op vrijwillige basis

Wij verzamelen deze gegevens om content en middelen optimaal af te stemmen op jouw voorkeuren en om te reageren op jouw verzoek of vragen als je contact met ons opneemt. Daarnaast verzamelen wij deze gegevens om je beter van dienst te kunnen zijn. Als je specifiek op een vacature solliciteert bewaren we je gegevens tot één maand na afronding van de vacature, dat is tot één maand nadat de gekozen kandidaat in dienst is getreden of, indien er geen kandidaat is aangenomen, tot één maand nadat we zijn gestopt met zoeken en de advertentie van de website is verwijderd. Als je niet specifiek op een functie solliciteert beschouwen we dat als een “open sollicitatie” en bewaren we je gegevens tot 1 jaar na ontvangst.

Word je klant

Wanneer je bij ons klant wordt, gebruiken wij je persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, geslacht (voor de aanspreekvorm: mevrouw of meneer), e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer, KvK-nummer en factuuradres. Wij bewaren deze informatie tot onze dienstverlening aan jou is beëindigd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Promotie

Als we je visitekaartje hebben gekregen of je telefoonnummer houden we je graag op de hoogte over beschikbare kandidaten, aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij voornamelijk per e-mail, via social media en soms via de post of per telefoon.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke e-mail of brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeld-link. Je kunt ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die je bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van een strafbaar feit aangifte mogen doen bij de politie.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee kunnen de beheerders van deze diensten enkele persoonsgegevens van je bewaren. Dat doen deze buttons pas op het moment dat je ze aanklikt omdat wij gebruik maken van inactieve buttons. Ook als je video’s op de website bekijkt zal dit tot gevolg hebben dat je IP-adres (dat is een persoonsgegeven) naar de video-site (meestal You Tube) wordt doorgegeven. Overigens werkt dat ook zo als je rechtstreeks op You Tube video’s bekijkt. Daarom spelen onze video’s niet automatisch af maar pas als je op de play-knop klikt.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wanneer je onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens van je opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze Cookieverklaring (zie hieronder) laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen (Denk hierbij aan onze “inactieve social media buttons”. Als jij ingelogd bent in jouw Facebook-account en deze buttons op onze website “activeert”, dan zal Facebook cookies plaatsen. Wat Facebook met deze cookies doet, is te vinden in de privacyverklaring van Facebook). Wil je deze cookies niet meer ontvangen van onze website? Wijzig dan jouw cookie-voorkeur in je internet-browser. Helaas is het mogelijk dat onze website dan niet meer volledig functioneert. We hebben nl. liever een bezoeker minder dan 100 spam-reacties per dag. Spam-blockers moeten nu eenmaal cookies plaatsen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van je op en is deze manier toegestaan zonder dat je toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle verkeer tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van je hebben
 • het laten corrigeren van fouten in jouw eigen persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We kunnen extra informatie van je vragen en heen en weer bellen of mailen om zeker te stellen dat je bent wie je zegt dat je bent.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:

The People Company
De Stroekeld 4B
7462 ZB Rijssen

office@peoplecompany.nl
0548-515994

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om deze website goed te laten functioneren en om ons websiteverkeer te analyseren. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: josvancalsteren.nl

Contact

Voor vragen, opmerkingen en verzoeken kunt u contact opnemen met Jos van Calsteren via deze contactgegevens, of met de Privacy Officer van The People Company door een mail te sturen naar privacy@peoplecompany.nl.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring of Cookieverklaring

Wanneer onze website of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij ook onze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring of Cookieverklaring aanpassen. Kijk dus regelmatig op deze website of er nieuwe versies zijn. Je kunt dit snel zien aan onderstaande datum.

Jos van Calsteren en The People Company,
2 oktober 2019