Geen categorie

Prestatiebeloning? Denk nog een keer na!

2015-12-07T14:39:39+01:00Door |Geen categorie|

Het lijkt zo logisch. Koppel de beloning van een medewerker aan hoeveel hij voor het bedrijf verdient. Hij krijgt natuurlijk maar een deel van zijn meeropbrengst, dus het bedrijf verdient er ook aan. Meestal meer dan de medewerker. En de medewerker heeft een stimulans om zijn goede werk voort te zetten. Een echte win-win situatie zou [...]

De meest waardevolle WWZ uitspraak tot nu toe

2015-11-23T12:00:48+01:00Door |Geen categorie|

Ik heb u, de lezers van dit blog, beloofd u op de hoogte te houden van belangwekkende rechterlijke uitspraken met betrekking tot de Wet Werk en Zekerheid, en zeker ook over de billijke vergoeding. Wat mij betreft is de meest waardevolle WWZ-uitspraak tot nu toe die van de Kantonrechter te Alkmaar van 4 november 2015. [...]

Hoe verhoogt u de ziekmeld-drempel?

2015-07-30T10:00:38+02:00Door |Geen categorie|

Het CBS publiceerde op 30 juni jl. de ziekteverzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2015, zie deze link. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 is het verzuim met 10% gestegen, nl. van 4,0% naar 4,4%, Het CBS wijt dit aan de griepgolf, persoonlijk denk ik dat ook het verminderen van de crisis er [...]

Variabele beloning is wel degelijk effectief!

2015-06-18T14:54:58+02:00Door |Geen categorie|

Het effect van variabele beloning is positief, houdt de mensen scherp en zet ze in beweging. Wel moeten medewerkers in hun werk en invloedssfeer echt het resultaat kunnen beïnvloeden. Anderen ondervinden dat het op den duur te gewoon geworden is om een bonus te ontvangen: dan is het ontbreken ervan een ‘dissatisfier’. In het Nationaal [...]