Geen categorie

Prestatiebeloning? Denk nog een keer na!

2015-12-07T14:39:39+01:00Door |Geen categorie|

Het lijkt zo logisch. Koppel de beloning van een medewerker aan hoeveel hij voor het bedrijf verdient. Hij krijgt natuurlijk maar een deel van zijn meeropbrengst, dus het bedrijf verdient er ook aan. Meestal meer dan de medewerker. En de medewerker heeft een stimulans om zijn goede werk voort te zetten. Een echte win-win situatie zou [...]

De meest waardevolle WWZ uitspraak tot nu toe

2015-11-23T12:00:48+01:00Door |Geen categorie|

Ik heb u, de lezers van dit blog, beloofd u op de hoogte te houden van belangwekkende rechterlijke uitspraken met betrekking tot de Wet Werk en Zekerheid, en zeker ook over de billijke vergoeding. Wat mij betreft is de meest waardevolle WWZ-uitspraak tot nu toe die van de Kantonrechter te Alkmaar van 4 november 2015. [...]

Variabele beloning is wel degelijk effectief!

2015-06-18T14:54:58+02:00Door |Geen categorie|

Het effect van variabele beloning is positief, houdt de mensen scherp en zet ze in beweging. Wel moeten medewerkers in hun werk en invloedssfeer echt het resultaat kunnen beïnvloeden. Anderen ondervinden dat het op den duur te gewoon geworden is om een bonus te ontvangen: dan is het ontbreken ervan een ‘dissatisfier’. In het Nationaal [...]

Top 10 ontslagredenen bij ontslag op staande voet

2015-06-04T10:00:31+02:00Door |Geen categorie|

Sjoemelen met bijvoorbeeld onkostendeclaraties kost niet alleen politici de kop, maar ook werknemers. Fraude en diefstal zijn de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet. Een modern fenomeen is dat werknemers steeds vaker ontslagen worden door uitlatingen op social media. Ontslagspecialist.nl onderzocht haar dossiers op de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet en [...]