HR ScanDe HR Scan is een speciaal met het oog op het midden- en kleinbedrijf ontwikkelde tool. Veel van deze bedrijven hebben geen ervaren en hoogopgeleide personeelsmanager in dienst. En als ze die wel hebben heeft hij of zij het meestal erg druk. Aan de meest urgente personeelszaken wordt aandacht besteed maar aan de minder urgente activiteiten niet. Met als gevolg dat het bedrijf niet het optimale uit het personeel haalt, te kampen krijgt met “verborgen personeelskosten” en onnodige risico’s loopt.

De HR Scan is een checklist die in 1 à 1,5 uur mondeling wordt doorgenomen met degene in uw bedrijf die verantwoordelijk is voor (of het meest weet van -) personeelszaken. Er wordt gekeken naar zeven belangrijke aspecten:

  • werving en selectie
  • het imago van uw bedrijf op de arbeidsmarkt
  • arbeidsovereenkomsten en pensioen
  • het personeelsdossier
  • het personeelshandboek of de losse personeelsregelingen
  • beloning en prestatie
  • ziekteverzuim

Binnen een week na het bezoek krijgt u een rapportage die aangeeft waar uw belangrijkste verbeter­mogelijkheden en risico’s zitten. Het hele onderzoek blijft 100% vertrouwelijk, uw bedrijfsgegevens zijn bij ons absoluut in veilige handen.

De HR Scan kost €450,- (