Stageovereenkomst kan arbeidsovereenkomst worden!

In veel bedrijven is het gebruikelijk dat praktijkervaring wordt opgedaan in het kader van een opleiding. Vaak gebeurt dit op basis van een stage-overeenkomst of een leer-arbeidsovereenkomst. Achteraf ontstaat soms discussie of toch niet sprake is van een “gewone arbeidsovereenkomst” en of de overeenkomst eindigt bij het stoppen van de opleiding. Een recente rechterlijke uitspraak (zie [...]