Ontslaggronden optellen kan niet meer

Eerder stond onder deze titel een artikel dat uitlegde dat sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 het niet meer mogelijk was om door het combineren van meerdere ontslaggronden (met name disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en verwijtbaar handelen) bij de rechter een ontbinding van een arbeidsovereenkomst te krijgen. Echter door [...]