Natuurlijk respecteert u de privacy van uw medewerkers. In de normale situatie. Zeker, de NSA meent die privacy te mogen schenden om terrorisme te bestrijden. Onze eigen politie mag afluisteren bij ernstige verdenking van een strafbaar feit. Maar u bent de NSA of de politie niet. Toch heeft u ook mogelijkheden wanneer u als werkgever een medewerker niet vertrouwt. Twee rechterlijke uitspraken geven wat grenzen aan.

Inschakelen recherchebureau

Een automonteur wordt tijdelijk arbeidsongeschikt door een verkeersongeluk. In november 2012 heeft hij zich ziek gemeld en in september 2013 geeft een arts een verklaring af waaruit blijkt dat de man lichamelijk niet meer in staat is zijn oude werkzaamheden te hervatten. Dan hoort de werkgeefster via via dat de monteur, tegen de afspraken in, bijklust bij een concurrent. Ze besluit een recherchebureau in te huren om deze geruchten te controleren. Bij de zitting in de rechtbank Limburg geeft ze aan dat ze de man niet wilde confronteren met geruchten en eerst zelf aan waarheidsvinding wilde doen. Het bureau observeert de man enkele dagen en constateert onder meer dat de man ‘voorovergebogen aan de voorkant van een grijze auto waarvan de motorklep openstaat aan het werk was’ en ‘aan het werken was aan een auto die op de brug stond’. Het bureau neemt foto’s en doet verslag.

Voor de werkgeefster is de zaak duidelijk en ze wil dat de rechter met onmiddellijke ingang een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. De loonbetaling beëindigt ze per direct.  De monteur komt met een slap verweer en stelt dat zijn privacy geschonden is. De rechter oordeelt dat de werkwijze van de werkgeefster duidt op zorgvuldigheid, doordat ze de monteur niet heeft geconfronteerd met geruchten. De inzet van het recherchebureau is in dit geval niet in strijd met goed werkgeverschap. Hij ontbindt het contract per 1 februari 2015. Omdat hij de monteur verantwoordelijk houdt voor het schaden van de arbeidsrelatie komt hij niet in aanmerking voor een financiële vergoeding. Lees hier de volledige uitspraak.

medewerker-cybercrimecenter-ANP_1024Inleveren en doorzoeken laptop en telefoon

Een tweede zaak gaat over een export-director van een horlogehandel. Werknemer deelt aan zijn werkgever mee dat hij bij een concurrent wil gaan werken. Werkgever laat werknemer vervolgens zijn laptop en telefoon van de zaak meteen inleveren, onder het mom van een software-update. Werkgever vindt dan e-mails en whats-app berichten die duidelijk maken dat werknemer waardevolle informatie al reeds aan zijn nieuwe werkgever heeft doorgespeeld en ontslaat de werknemer op staande voet. In eerste instantie is de kantonrechter in kort-geding van mening dat werkgever de privacy van werknemer heeft geschonden en veroordeelt de werkgever hiervoor tot een schadevergoeding van 7.500 euro. Overigens laat hij het “onrechtmatig verkregen bewijs” wel toe en wordt het gegeven ontslag in stand gelaten. Zie deze uitspraak.

In de bodemprocedure voor de rechtbank (zie deze uitspraak) oordeelt de rechter dat werkgever niet onrechtmatig heeft gehandeld met het (zelfs onder valse voorwendselen!) laten inleveren van de laptop en telefoon. De werknemer moet de 7.500 euro schadevergoeding aan werkgever terugbetalen en het gegeven ontslag op staande voet blijft definitief in stand. Zonder ontslagvergoeding uiteraard.

In het kader van de privacy van werknemers schreef ik ook deze artikelen:

Privacy van uw medewerkers, maar dan concreet met per technologisch onderwerp wat u daar als werkgever mee mag

Do’s en do’nts bij gebruik persoonsgegevens werknemers

5 rechten en plichten van werkgevers m.b.t. computergebruik voor uw rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van uw computers en uw internetverbinding door uw werknemers.