In een studiekostenovereenkomst wordt met de werknemer afgesproken dat hij de kosten van een studie, cursus, training of opleiding terugbetaalt als hij relatief kort na het voltooien van de studie zelf ontslag neemt. Dat “zelf ontslag nemen” zult u wel heel duidelijk moeten specificeren, zo blijkt uit deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (klik hier voor de volledige tekst). Hogere rechtspraak dus, en met name daarom van belang.

Lineair afbouwen

Uit eerdere uitspraken bleek al dat de terugbetalingsverplichting van de werknemer lineair afgebouwd moet worden naarmate het langer geleden is dat hij de opleiding heeft voltooid. Gebruikelijk is om hiervoor een termijn van drie jaar te nemen. U kunt dan kiezen om per maand na voltooiing van de studie 1/36e van de terugbetalingsverplichting kwijt te schelden. Per jaar 1/3e kwijtschelden kan ook. Zeker bij dure studies kunt u een langere termijn nemen, bijvoorbeeld 4 of 5 jaar. Langer dan dat kom ik in de praktijk niet tegen.

Eerst afmaken

Verder is mijn advies om de studiekostenvergoeding pas te betalen als de studie met goed gevolg is afgerond. Dat is een stimulans voor de werknemer om het ook echt af te maken en een garantie voor u dat hij ook echt zijn best doet. Desnoods kunt u bij aanvang van de studie al een voorschot op de vergoeding geven. Hou het dan wel heel duidelijk dat het om een voorschot gaat.

Niet-verlengen is nog geen opzegging

In de aangehaalde uitspraak gaat het om een medewerkster van Hans Anders die drie keer op een jaarcontract had gewerkt en in die tijd een opleiding tot opticiën was gaan volgen. Hans Anders bood daarna een contract voor onbepaalde tijd aan maar de medewerkster accepteerde dit niet. Hans Anders beschouwde dit als “opzegging door de werknemer” en vorderde een deel van de studiekostenvergoeding terug. Het Gerechtshof stelde vast dat niet in de studiekostenovereenkomst stond dat het niet-verlengen van de arbeidsovereenkomst beschouwd zou worden als opzegging door de werknemer. Tevens werd vastgesteld dat het voor de werknemer bij het tekenen van de studiekostenovereenkomst niet duidelijk was dat niet-verlengen als opzegging door de werknemer beschouwd zou worden. Deze onduidelijkheid komt volgens het Hof volledig voor rekening van de werkgever.

Het toont maar weer eens aan dat dit soort overeenkomsten aan duidelijkheid niets te wensen over mogen laten. Uiteraard kunnen we u helpen bij het opstellen van juridisch waterdichte overeenkomsten.

Niet bij elke studie een studiekostenovereenkomst

Tot slot nog een opmerking: het is niet gebruikelijk om voor elke studie, training, cursus enz. aan de werknemer een terugbetalingsverplichting op te leggen. Normaal gebeurt dit alleen voor studies die de medewerker op eigen initiatief wil volgen. Als de studie zowel voor werkgever als werknemer van belang is kunt u afspreken dat u een deel van de kosten vergoed. Maak ook afspraken over de studietijd (werktijd of eigen tijd?) en over de reiskosten.

Transitievergoeding

Bij studies die u de medewerker laat volgen met het oog op het verbeteren van diens arbeidsmarktpositie (dus in verband met een mogelijk naderend ontslag) moet u zeker geen terugbetalingsverplichting afspreken. In dat geval komt u wel schriftelijk(!) overeen dat de studiekosten in mindering zullen worden gebracht op de eventuele transitievergoeding.

Voor een volledige lijst van punten om rekening mee te houden bij het opstellen van een studiekostenovereenkomst lees het artikel Studiekosten laten terugbetalen, hoe doet u dat? Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een studiekostenovereenkomst, bel dan 06-50598271.