Tussentijdse opzegging nulurencontract niet gelukt.

Werkgevers denken nog wel eens dat 0-urencontracten zonder meer opgezegd kunnen worden. Deze uitspraak bevestigt maar weer eens dat het zo simpel niet ligt. Korte samenvatting: Een werkneemster werkte op basis van een oproepovereenkomst. De overeenkomst was aangegaan voor de duur van één jaar en voor beide partijen direct opzegbaar. De werkneemster werkte vier maanden [...]