De 6 beste tips voor een proeftijd in een kort contract

Op 1 januari 2015 is het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Een van de bepalingen daarin is dat er in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of minder geen proeftijd meer opgenomen mag worden, op straffe van nietigheid. Hieronder de 6 beste tips voor werkgevers om daarmee om [...]