De hoge WW-premie (en hoe die te vermijden)

De lage WW-premie vanaf 1-1-2020 mag alleen worden toegepast als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde