Kent u uw zorgplicht?

Dat u als werkgever ervoor moet zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken wist u waarschijnlijk wel. Deze zorgplicht staat beschreven in artikel 7:658 lid 1 BW.  Kort samengevat: "De werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt." Zorgplicht werkgever omvat [...]