Werkgever betaalt ziektewetuitkering als werknemer ziek uit dienst gaat!

Door de invoering van de Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid bij Vangnetters) in 2013 moeten werkgevers met een loonsom van meer dan  €331.000,- per jaar (loonsom over 2017, dit is het referentiejaar voor 2019, meestal komt dit neer op tussen de 6 en 12 werknemers) een hogere premie gaan betalen wanneer een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat. Dat geldt ook wanneer de werknemer zich binnen 4 weken na einde dienstverband bij het UWV ziek meldt (en dan dus nog geen andere baan heeft) terwijl de WW-uitkering nog niet is toegekend. Hoeveel meer premie u moet gaan betalen hangt af van hoeveel Ziektewet-uitkering de ex-werknemer ontvangt en de hoogte van uw loonsom. Het is daarom voor u van groot belang om de lengte van de ziekteperiode zo kort mogelijk te houden!

Na beëindiging arbeidsovereenkomst niets meer te vertellen?

Met de tot nu toe gebruikelijke arbeidsovereenkomsten heeft u echter na einde dienstverband niets meer over de ex-werknemer te vertellen. De werknemer is dan niet meer verplicht contact met u te houden, hoeft niet naar uw bedrijfsarts te gaan enz. En wat u in zo’n situatie van het UWV kunt verwachten weet u zelf wel. Het is dus van groot belang om een artikel in uw tijdelijke arbeidsovereenkomsten op te nemen waardoor de ex-werknemer ook na einde dienstverband onder uw normale ziekteverzuimregeling blijft vallen. U vindt een voorbeeld van zo’n artikel (in Word-formaat) op de gratis downloadpagina die u bereikt via deze link.