Heeft u ook zo’n werknemer in uw bedrijf? Waarvan men zegt: “Tja, die ligt niet zo goed in de groep.” Die zich meer dan gemiddeld ziek meldt, en dan met klachten als hoofdpijn, maagklachten, “er even helemaal doorheen zitten”. Klachten waarvan je denkt dat ze bij stress horen, terwijl juist deze werknemer het helemaal niet zo druk heeft. Die meestal niet op bedrijfsfeestjes komt en in z’n eentje luncht? Goede kans dat deze medewerker het slachtoffer is van uitsluiting.

Pesten

Pesten is al een groot probleem op het werk. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die TNO in 2012 onder bijna 25.000 werknemers heeft uitgevoerd, blijkt dat 7,5% van de medewerkers gepest wordt op het werk. Pesten leidt in Nederland jaarlijks tot ruim vier miljoen extra verzuimdagen.

Uitsluiting is erger

Uit onderzoek van de University of British Columbia is echter gebleken dat voor werknemers uitsluiting nog erger is dan pesten.  In tegenstelling tot wat mensen denken is het negeren van anderen schadelijker voor het geestelijke en fysieke welzijn dan pesten. In vergelijking met gepeste medewerkers nemen genegeerde medewerkers veel vaker ontslag, hebben zij minder binding met hun werk en ervaren zij meer gezondheidsproblemen.

“Niet waard om aandacht aan te schenken”

Professor Sandra Robinson, een van de onderzoekers: “Ons is geleerd dat het negeren van mensen uit sociaal oogpunt de voorkeur geniet – als je niets aardigs kunt zeggen, zeg dan maar niets. Maar uitsluiting zorgt ervoor dat mensen zich hulpeloos voelen, alsof zij het niet waard zijn om aandacht aan te schenken. Er wordt terecht veel aandacht besteed aan pesten op het werk en het voorkomen ervan. Er zijn echter andere, minder duidelijke vormen van pesten, zoals het negeren van mensen, en daar moeten we zeker ook alert op zijn.”

Toen ik het onderzoek had gelezen kon ik moeiteloos vijf gevallen van uitsluiting bedenken bij mijn laatste bedrijf. Had ik toen maar geweten wat ik nu weet, dan had ik er zeker iets aan gedaan! Gelukkig is het voor u nog niet te laat.

Uitsluiting herkenbaar? Omschrijf in een reactie op dit artikel de situatie, zodat anderen er ook van kunnen leren.

Bron: PsyBlog (met dank aan P&O Actueel voor de vertaling)