Niet op de koffie komen reden voor ontslag?

Gastblog van mr. dr. Arno Smits, eigenaar van Legal Geldrop en Het Ontslaghuis. Vormt het niet-nakomen van een voorgeschreven koffiebezoek als onderdeel van een re-integratieproces aanleiding voor ontslag? De werkgever vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met werkneemster te ontbinden. Reden: verwijtbaar handelen van werkneemster. Volgens werkgever is werkneemster zonder deugdelijke grond haar re-integratieverplichtingen niet [...]