Modernisering ziektewet: wel of niet eigenrisicodrager worden?

Gastblog van Jeanette Daniëls, juriste, partner bij Van Eekhout Groep. Drie jaar na de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BeZaVa) is de ‘modernisering Ziektewet’ op 1 januari 2017 afgerond door het samenvoegen van de premies WGA-vast en WGA-flex. De vraag is (en blijft ook na 1-1-2017): "Moet u zich voor [...]