Vanaf 1 augustus 2022 is de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden van kracht. Een van de belangrijke onderwerpen in die wet is de Informatieplicht die werkgevers naar hun werknemers hebben. Deze informatieplicht besto