Als Nederlandse werkgever ben je verplicht om aan je werknemers minimaal het minimumloon te betalen. Ook als die werknemers geen Nederlanders zijn en zelfs als de werkzaamheden op zich niet – of maar voor een klein deel in Nederland worden uitgevoerd. Denk aan vrachtwagenchauffeurs. Naast het maandelijkse minimumloon moet er ook één keer per jaar over het verdiende jaarsalaris (inclusief overwerkvergoedingen!) minimaal 8% vakantiegeld worden betaald. Meestal in mei of in juni.

Bij ziekte moet gedurende het eerste jaar minimaal het minimum