Als een werknemer naast zijn baan voor jou als werkgever ook nog ander werk doet dan wordt dit aangeduid met de term Nevenarbeid. Veel werkgevers zijn er beducht voor als werknemers dit doen, met name om de volgende redenen:

  • de werkgever is er verantwoordelijk voor dat de werknemer de Arbeidstijdenwet (zie deze link) niet overtreedt. Ook als die overtreding plaatsvindt doordat de werknemer i