Update 15 mei 2020: de onderstaande informatie klopt nog wel, daarom laat ik de pagina staan. Ze is echter door de Wet Arbeid in Balans per 1 januari 2020 niet meer volledig. Voor de volledige informatie over oproepcontracten zie Het oproepcontract, bestaande en nieuwe regels

Wanneer ik mijn klanten vraag naar hoe ze omgaan met hun oproepcontracten (de meesten verstaan daar nul-urencontracten onder) dan blijken daar een aantal hardnekkige foute idee