Help, mijn medewerker neemt ontslag!

Er zijn globaal drie situaties waarin een medewerker zelf ontslag neemt. Als werkgever moet u dit niet zomaar “voor kennisgeving aannemen”. Grofweg zijn er drie verschillende situaties te onderscheiden: 1. De medewerker neemt ontslag omdat hij een andere baan heeft. Arbeidsrechtelijk is deze situatie het minst risicovol. De volgende vragen zullen wellicht bij opkomen: moet [...]