Het heeft nog niet veel media-aandacht gekregen, maar per 1 januari 2018 is er een wetswijziging doorgevoerd die in veel gevallen een flinke kostenverhoging geeft voor overwerk. Als werkgever bent u namelijk verplicht om vanaf 1 januari 2018 ook vakantiegeld over overwerk (wettelijk is dat minimaal 8%) te betalen.

Overwerk niet meer uitgezonderd van het loonbegrip

Het is van belang om het precies te zeggen: het loon dat wordt betaald voor overwerk valt dan onder de inkomsten waarover de werkgever verplicht is vakantiegeld te berekenen. Tot 1-1-2018 was overwerk in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag specifiek uitgezonderd van het loonbegrip (art. 6 lid 1, punt a) maar die uitzondering komt te vervallen.

Valt u onder een CAO?

Alleen bij CAO kan van de wettelijke regel afgeweken worden, dus niet bij arbeidsovereenkomst of personeelsreglement. Als u onder een CAO valt dan zit er als individuele werkgever niets anders op dan te hopen dat in uw CAO ofwel deze afwijking gemaakt wordt, ofwel dat de overwerkpercentages zodanig worden aangepast dat het als totaal geen kostenverhoging meebrengt.

Geen CAO? Toeslag aanpassen.

Als u niet onder een CAO valt kunt u niet van de wettelijke regeling afwijken. De vergoeding vanwege overwerk móet dan meegenomen worden in het basisinkomen waarover het vakantiegeld berekend wordt. Maar als niet-CAO-gebonden bedrijf kunt u wel zelf bepalen welke toeslag u over het overwerk betaalt. Als die toeslag nu bijvoorbeeld 25% is dan kunt u besluiten om die te wijzigen in 15,75%. Uiteindelijk betaalt u dan over een overuur 115,75% x 1,08 = 125% dus het blijft kostenneutraal. Ook voor de werknemer verandert er niets, behalve dat een stukje van de overwerkvergoeding pas bij het vakantiegeld wordt betaald.

Nieuwe toeslag berekenen.

De berekening is: neem de oude overwerkvergoeding als het normale uurloon (100%) plus de toeslag (25% in dit voorbeeld) en deel dat door 1,08. Hanteert u een toeslag van 50% dan deelt u 150% door 1,08, dit is 138,89%. De toeslag is dan 38,89%. Betaalt u geen toeslag voor overwerk, dus gewoon 100%, dan komt u als niet-CAO-bedrijf niet onder de kostenverhoging uit. Want u mag overwerk niet lager belonen dan het gewone uurloon.

Geen “tijd-voor-tijd” meer per 1-1-2019

Over het vergoeden van overwerk valt nog wel iets te zeggen: per 1 januari 2019 mag u nog alleen in tijd compenseren als dit in uw CAO is opgenomen. Wanneer u niet onder een CAO valt mag “tijd-voor-tijd” per 1-1-2019 niet meer. In 2018 mag het nog wel (ook voor niet CAO-gebonden bedrijven) als het “schriftelijk is overeengekomen”. Er staat niet dat dit persé in de arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen, in een personeelsreglement (dat is goedgekeurd door uw personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad) mag ook. En er is nog een kleine ontsnapping: in dezelfde kalendermaand vrij geven ter compensatie van overuren mag wel. (Noot 23-11-2018: dit blijkt toch iets anders te zitten. Zie het artikel: Mag tijd-voor-tijd per 1 januari 2019 echt niet meer?)

Overwerktoeslag meenemen

Let er wel op dat als u overwerk in tijd compenseert, u ook de van toepassing zijnde toeslag mee moet rekenen. Geeft u bijv. 50% overwerktoeslag dan wordt 1 uur overwerk gecompenseerd met 1,5 uur vrij. 1 uur vrij geven en 50% van het uurloon uitbetalen mag ook. Over de 50% die uitbetaald wordt moet u dan vanaf 1-1-2018 wel vakantiegeld betalen.

Bron: Staatscourant