Per 1 juli 2020 is er het Aanvullend Geboorteverlof voor beide ouders. Iedere ouder kan ná het geboorteverlof c.q. bevallingsverlof nog vijf weken (5x het aantal werkuren per week) vrij nemen in het eerste half jaar na de bevalling. Het salaris tijdens dit Aanvullend Geboorteverlof wordt niet door de werkgever betaald maar door het UWV en wel à 70% van het (maximum) dagloon. Dit kan ook via de werkgever lopen.

Tijdens Aanvullend Geboorteverlof loopt de opbouw van verlofdagen gewoon door op basis van het aantal uren dat de werknemer vóór aanvang van het Aanvullend Geboorteverlof werkte.