Het arbeidsmarktimago is hoe een bedrijf bekend staat op de arbeidsmarkt, dus onder potentiele nieuwe werknemers. Vaak wordt ook de Engelse term Employer Branding gebruikt. In het verleden waren het vooral de grote bedrijven (Rabobank, ABN-AMRO, KLM, Shell, Philips, Akzo-Nobel) en de gr