Een werknemer heeft het recht om calamiteitenverlof op te nemen wanneer hij of zij een dringend privéprobleem op moet lossen en er sprake is van zeer bijzondere persoonlijke en onverwachte situatie. Er moet sprake zijn van overmacht of een wettelijke – of door de overheid opgelegde plicht en van een bijzond