Een loonbeslag houdt in dat er beslag gelegd wordt op een deel van het loon van een werknemer ter betaling van de schulden van deze werknemer. Het loonbeslag wordt aan de werkgever opgelegd door een gerechtsdeurwaarder, die daarvoor meestal een dwangbevel of een vonnis van een rechter nodig heeft. Echter de belastingdienst en het CAK (voor de zorgpremie) mogen ook loonbeslag leggen zonder dwangbevel of vonnis. Een gewone schuldeiser of een incassobureau mogen geen loonbeslag leggen, dat mag alleen een gerechtsdeurwaarder.

Als er loonbeslag gelegd wordt blijft de werkgever toch altijd een deel van het salaris aan de werknemer betalen, de zogenaamde beslagvrije voet. Hoe hoog deze is kun je berekenen op https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/. Echter wanneer de werknemer onder bewind is gesteld, meestal in het kader van schuldsanering, dan wordt de beslagvrije voet niet aan de werknemer maar aan de bewindvoerder overgemaakt. Deze bewindvoerder zal zich dan als zodanig met een rechterlijke uitspraak aan de werkgever bekendmaken.

Het is voor de werkgever zaak om de werknemer die in de schulden zit te helpen. Het Nibud heeft berekend dat een werknemer in de schulden een werkgever gemiddeld €13.000,- per jaar kost. Hoe je dat kunt doen lees je in het artikel Medewerker in de schulden? Niet negeren!