Een loonbeslag houdt in dat er beslag gelegd wordt op een deel van het loon van een werknemer ter betaling van de schulden van deze werknemer. Het loonbeslag wordt aan de werkgever opgelegd door een gerechtsdeurwaarder, die daarvoor meestal een dwangbevel of een vonnis van een rechter nodig heeft. Echter de belastingdienst en