Mediation is een professionele vorm van bemiddeling bij conflicten of geschillen. Dat “professionele” is niet zomaar een kreet, een goede mediator heeft meestal een gecertificeerde opleiding van meerdere jaren gevolgd na niet zelden een academische opleiding tot arts, psycholoog of advocaat. In mijn mening kan goede mediation alleen worden uitgevoerd door een persoon van buiten het bedrijf en moet de mediator ook niet een bekende (al is het maar vaag of via-via) van een van beide partijen zijn.

In het HRM-werkveld vindt mediation soms plaats om conflicten tussen collega’s op te lossen maar meestal gaat het om een verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever (leidinggevende) en medewerker. Vaak wordt de “verstoorde arbeidsrelatie” oftewel het “arbeidsconflict” door de bedrijfsarts vastgesteld nadat de medewerker zich met burn-out klachten bij hem heeft gemeld. En vindt vervolgens mediation plaats op advies van de bedrijfsarts. Bij het mislukken van de mediation komt het niet zelden voor dat de werkgever ontslag voor de werknemer aanvraagt met als ontslaggrond deze “Verstoorde Arbeidsrelatie”. De rechter vindt deze ontslaggrond meestal pas “voldragen” als er serieuze mediation heeft plaatsgevonden, en de werkgever niet degene is die het heeft laten mislukken.

Meer informatie over mediation in het artikel Mediation: “Een conflict is prima, maar praat erover”.