De Participatiewet heeft tot doel om iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, te helpen. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. In het kader van de Participatiewet is door het kabinet de Banenafspraak gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers. Kort gezegd houdt die afspraak in dat er ten opzichte van 2018 in 2026 125.000 banen bijgekomen moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. 100.000 bij het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Dit wordt bijgehouden via het Doelgroepregister. Voor mensen die in het doelgroepregister staan kunnen werkgevers een aantal subsidies ontvangen, zie deze pagina bij het UWV.