Van situatieve arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer een werknemer niet in staat is de werkzaamheden te verrichten vanwege de situatie op het werk. De werknemer is dus niet echt fysiek ziek maar er zijn omstandigheden op het werk waardoor de werknemer wel psychisch ziek zou worden als hij de werkzaamheden zou moeten verrichten. Om het maar simpel te zeggen: er is een arbeidsconflict waar de werknemer zó veel last van heeft dat hij (of zij) ervan in een burn-out zou raken als hij toch aan het werk zou moeten, en daardoor veelvuldig in contact zou komen met degene met wie hij het conflict heeft. Meestal is dat de leidinggevende maar het kunnen (bijvoorbeeld in een situatie waarin hij gepest wordt) ook een of meerdere collega’s zijn. Soms wordt ook de term “situationele arbeidsongeschiktheid” gebruikt, dat is hetzelfde.

Meer over hoe om te gaan met situatieve arbeidsongeschiktheid (met jurisprudentie) lees je in het artikel Situatieve arbeidsongeschiktheid, wat moet u ermee?