De kreet SMART wordt vaak gebruikt als het gaat om het formuleren van doelen. De afkorting SMART staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel, Attractief en haalbaar (“Achievable”)
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Elke goede doelstelling zou aan deze vijf elementen moeten voldoen. Specifiek betekent dan ̶