De kreet SMART wordt vaak gebruikt als het gaat om het formuleren van doelen. De afkorting SMART staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel, Attractief en haalbaar (“Achievable”)
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Elke goede doelstelling zou aan deze vijf elementen moeten voldoen. Specifiek betekent dan “niet te algemeen” en Tijdgebonden wil zeggen dat er een tijdstip bepaald kan worden wanneer het doel gehaald moet zijn. De andere elementen spreken wel voor zich. Inmiddels komen steeds meer managers tot het inzicht dat het te star vasthouden aan SMART niet werkt. Met name het element Meetbaar leidt er al te vaak toe dat er allerlei registraties verricht moeten gaan worden die veel meer kosten dan ze opleveren. Tevens is er het bekende probleem: “je krijgt wat je meet” wat ervoor zorgt dat er door de medewerker overmatig veel aandacht gegeven gaat worden aan de doelen die gemeten worden waardoor andere belangrijke zaken te weinig aandacht krijgen. Het element Tijdgebonden draagt daar nog eens extra aan bij. Daarnaast is een gebrek van SMART dat de koppeling met de bedrijfsdoelstellingen er niet expliciet in staat.

Een van mijn gastbloggers Frank van Marwijk schreef er op Managersonline.nl de artikelen Stel uw doelen niet te specifiek en  Meten met mate over. (Waarschijnlijk moet je jezelf even registreren op Managersonline.nl om de artikelen te kunnen lezen maar dat is gratis en zeker de moeite waard. Als is het maar om de artikelen van Frank bij te houden.)