Deze term spreekt voor zich, het is de situatie waarin de medewerker zijn werkzaamheden niet in het bedrijf van de werkgever uitvoert maar bij zichzelf thuis. Het gaat dan niet om het buiten werktijd een telefoontje aannemen of de e-mail bekijken maar om de gehele werkdag of een belangrijk deel ervan. De werknemer heeft op grond van de Wet Flexibel Werken (WFW) het recht om te vragen thuis te mogen werken. De werkgever mag dit weigeren maar alleen op goede gronden, die schriftelijk moeten worden meegedeeld.

Als een medewerker thuis gaat werken moet hij thuis een goede werkplek hebben die voldoet aan de arbo-eisen. De werkgever moet dit betalen. Ook zal er vaak een goede en beveiligde (VPN) verbinding met het bedrijf moeten zijn. Zie voor alle details over thuiswerken het artikel De voordelen en nadelen van thuiswerken.