Deze term spreekt voor zich, het is de situatie waarin de medewerker zijn werkzaamheden niet in het bedrijf van de werkgever uitvoert maar bij zichzelf thuis. Het gaat dan niet om het buiten werktijd een telefoontje aannemen of de e-mail bekijken maar om de gehele werkdag of een belangrijk deel ervan. De werknemer heeft op grond van de Wet Flexibel Werken (WFW) het recht om te vragen thuis te mogen w