Wachtdagen zijn de dagen bij aanvang van de ziekte van een werknemer waarover het salaris niet wordt doorbetaald. Wettelijk mogen dit per ziektegeval maximaal 2 dagen zijn.

Wanneer de werknemer zich binnen 4 weken na betermelding opnieuw ziek meldt (ongeacht met welke oorzaak, waar je trouwens als werkgever ook niet naar mag vragen) dan geldt dit niet als een nieuw ziektegeval en mogen er dus niet opnieuw wachtdagen op het salaris worden ingehouden.

Veel be