De regeling Werktijdverkorting is voor bedrijven die te maken krijgen met een onvoorziene en tijdelijke terugval in de hoeveelheid werk. Er moet sprake zijn van minstens 30% omzetdaling. De werkgever vraagt de regeling aan bij het UWV. Bij goedkeuring krijgt hij 70% van de loonkosten van de medewerkers vergoed (tot maximaal het maximum dagloon) en betaalt hij dit door aan de medewerkers. Feitelijk is dit een voorschot op de WW-uitkering van de medewerkers want het gaat van hun WW-recht af als ze alsnog ontslagen worden.

Bij de uitbraak van het corona-virus is de regeling Werktijdverkorting per 18 maart 2020 vervangen door de veel ruimere NOW-regeling. Voor alle details daarover zie Coronacrisis: NOW-regeling 2.0 alle details.