De Werkwijzer Poortwachter is op 24 maart 2017 gepubliceerd door het UWV, op 1 december 2018 en vervolgens weer op 1 mei 2020 ge-update. Het document is bedoeld als instructie voor de eigen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van het UWV. Door dit nu openbaar te maken kunnen ook werkgevers en arbodiensten zien hoe het UWV om zal gaan met verschillende situaties als het gaat om de re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Het geeft o.a. antwoord op vragen als:

  • hoe zit het totale Poortwachter-proces in elkaar
  • hoe moet het re-integratieproces worden ingericht
  • wat is een Spoor 2-traject en wanneer is dit aan de orde
  • hoe werkt het als een werknemer meerdere werkgevers heeft
  • hoe werkt het als u Eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent
  • heeft u nog verplichtingen bij einde dienstverband van de zieke medewerker (ja)
  • hoe zit het met uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers
  • hoe worden uw re-integratie inspanningen getoetst door het UWV
  • hoe hoort de communicatie met bedrijfsarts en werkgever te verlopen

U vindt via deze link de volledige Werkwijzer Poortwachter