Het beoordelingsgesprek is een formeel eenzijdig gesprek tussen leidinggevende