Indien in een ontslagzaak naar het oordeel van de rechter sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag, dan kan de rechter de werkgever veroordelen om naast de