zie Prestatiebeloning want dat is een bonus meestal. Soms is een bonus een spontane uitkering van de werkgever aan de werknemers bij goede resultaten. In alle gevallen is de bonus of prestatiebeloning in de ogen van de belastingdienst een vorm van “Inkomsten uit arbeid” en moeten er dus belastingen en sociale premies op ingehouden worden.