Prestatiebeloning is een manier van belonen van medewerkers die afhankelijk is van het behalen van (meestal) vooraf vastgestelde doelen. Dit kunnen persoonlijke doelen voor de medewerker zijn maar ook teamdoelen