De “fictieve opzegtermijn” is de opzegtermijn waarmee het UWV rekening houdt voor de bepaling van de ingangsdatum van een WW-uitkering. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen werkgever en werknemer een ontslagdatum overeenkomen die eerder is dan op basis van de geldende opzegtermijn voor de werkgever zou moeten. Het UWV houdt daar dus geen rekening mee vandaar het “fictieve”. Zie voor meer details Opzegtermijn.