De “fictieve opzegtermijn” is de opzegtermijn waarmee het UWV rekening houdt voor de bepaling van de ingangsdatum van een WW-uitkering. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen werkgever en werknemer een ontslagdatum overeenkomen die eerder is dan op basis van de