De term inlenersbeloning houdt in dat een uitzendwerknemer of payrollkracht dezelfde beloning moet krijgen als de eigen werknemers van de inlener. Bij uitzendkrachten is dit beperkt tot een zestal onderwerpen (bruto loon, ADV, overwerktoeslag, initiële loonsverhogingen, periodieken en onkostenvergoedingen). Bij payrolling geldt het voor alle arbeidsvoorwaarden (o.a. ook vakantiedagen, 13e maand, verlofregelingen, scholingsregelingen) en vanaf 1-1-2021 zelfs ook voor het pensioen.

Als de inlener geen eigen werknemers in dienst heeft gelden de arbeidsvoorwaarden voor de CAO die in zijn branche van toepassing is. Als ook die er niet is dan wordt aansluiting gezocht met de in zijn branche gebruikelijke arbeidsvoorwaarden.