Het oproepcontract is een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer kan worden opgeroepen voor werk en hij alleen het aantal uren dat hij werkt betaald krijgt. Een oproepcontract is dus een arbeidsovereenkomst met een