Het oproepcontract is een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer kan worden opgeroepen voor werk en hij alleen het aantal uren dat hij werkt betaald krijgt. Een oproepcontract is dus een arbeidsovereenkomst met een medewerker waarbij het aantal uren dat de medewerker voor de werkgever werkt niet op voorhand vastligt.

Er zijn twee vormen van oproepcontracten die echt een arbeidsovereenkomst zijn, het nul-urencontract en het min/max-contract. Daarnaast wordt ook de voorovereenkomst wel als oproepcontract gezien hoewel dat geen echte arbeidsovereenkomst is. Voor meer informatie over de drie contractvormen klik op de links hierboven. Voor alle details over de oproepovereenkomst incl. de daarvoor van toepassing zijnde wetswijzigingen per 1-1-2020 lees het blog-artikel: Het oproepcontract, bestaande en nieuwe regels.