Outplacement is het professioneel helpen van een medewerker om een andere baan te vinden terwijl hij of zij nog bij de werkgever in dienst is. Meestal wordt hiervoor een Outplacementbureau ingehuurd. Het is een nette manier om een medewerker uit dienst te laten gaan. Meestal omdat hij of zij door reorganisatie overbodig wordt maar het wordt ook wel gebruikt bij disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie.