Outplacement is het professioneel helpen van een medewerker om een andere baan te vinden terwijl hij of zij nog bij de werkgever in dienst is. Meestal wordt hiervoor een Outplacementbureau ingehuurd. Het is een nette manier om een medewerker uit dienst te laten gaan. Meestal omdat hij of zij door reorganisatie overbodig wordt maar het wordt ook wel gebruikt bij disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Outplacement is meestal onderdeel van een aanbod dat een werkgever aan een werknemer doet in het kader van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslag dus. De kosten van outplacement zijn aanmerkelijk, 5000 euro is geen uitzondering. En garanties op het vinden van een nieuwe baan worden vrijwel nooit gegeven.

De kosten van outplacement kunnen in mindering worden gebracht op de Transitievergoeding, maar alleen als de werknemer daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. Als dat wordt voorgelegd kiezen veel werknemers liever voor het geld dan voor outplacement.

Meer informatie over outplacement in het artikel Outplacement: naar een nieuwe bestemming