Een slapend dienstverband is de situatie waarin de werknemer geen werk meer verricht en ook geen loon van de werkgever meer ontvangt, maar de arbeidsovereenkomst is nog niet formeel beëindigd. Dit doet zich met name voor bij een langdurig zieke medewerker waarbij de 104 weken loondoorbetalingsplicht van de werkgever achter de rug is. De arbeidsovereenkomst moet dan beëindigd worden via een Vaststellingsovereenkomst of via een ontslagaanvraag bij het UWV. Dat laatste kan op problemen stuiten als het UWV van mening is dat er binnen een half jaar nog re-integratiemogelijkheden zouden kunnen zijn, dus een vaststellingsovereenkomst heeft de voorkeur. Ook bij beëindiging na 104 weken loondoorbetaling heeft de medewerker recht op de Transitievergoeding. De werkgever kan die bij het UWV terugvragen, zie het artikel Transitievergoeding vanaf 1 januari 2020. Vooral daarom beschouwt de rechter het moedwillig slapend houden van de arbeidsovereenkomst tegen de wil van de werknemer als slecht werkgeversschap. Zie het Xella-arrest.