Uitsluiting (in het kader van HRM) is een vorm van pestgedrag waarbij een werknemer door de collega’s wordt buitengesloten uit het team. Bijvoorbeeld door belangrijke informatie niet te delen, onderling afspraken te maken waar de medewerker niet in wordt gekend, hem of haar alleen te laten zitten in de kantine, bij presentaties en personeelsbijeenkomsten. Het lijkt