Uitsluiting (in het kader van HRM) is een vorm van pestgedrag waarbij een werknemer door de collega’s wordt buitengesloten uit het team. Bijvoorbeeld door belangrijke informatie niet te delen, onderling afspraken te maken waar de medewerker niet in wordt gekend, hem of haar alleen te laten zitten in de kantine, bij presentaties en personeelsbijeenkomsten. Het lijkt op het eerste gezicht een milde vorm van pestgedrag, de medewerker wordt immers op geen enkele wijze beledigd, bedreigd of fysiek aangeraakt. Toch heeft deze vorm van pestgedrag vaak een grotere impact op de werknemer dan het “gewone” pestgedrag. Zie ook het artikel Uitsluiting is erger dan pesten!.